Het GO! centrum Leren & Werken Westhoek (CLW Westhoek) is gevestigd in Nieuwpoort en maakt deel uit van Scholengroep Westhoek.

Het centrum engageert zich om, samen met de jongere, een traject uit de stippelen waarbij tewerkstelling centraal staat en waarbij gestreefd wordt naar het behalen van een volwaardig diploma secundair onderwijs.

Een volle weekstructuur samenstellen dat toekomstperspectieven biedt, is een streefdoel dat voor het centrum fundamenteel is.

Bezoek de website

Delen kan via: